HOTLINE: 

0903 110 999

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Thống kê tuần : 556
Thống kê tháng : 2071
Tổng : 142417

BÁO GIÁ TẤM THẠCH CAO BORAL

BẢNG BÁO GIÁ TẤM THẠCH CAO BORAL
STT TÊN HÀNG  ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT ĐVT QUY CÁCH
I TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN BORAL      
1 Thạch cao BORAL 9.5mm - vuông cạnh   Tấm 1210x2420x9.5mm
2 Thạch cao BORAL 12,5mm - vạt cạnh   Tấm 1220x2420x12,5mm
3 Thạch cao BORAL 15mm - vạt cạnh   Tấm 1220x2440x15mm
II TẤM THẠCH CAO KỸ THUẬT BORAL      
1 Thạch cao BORAL 9.5mm - chống ẩm vuông cạnh   Tấm 1210x2420x9.5mm
2 Thạch cao BORAL 9mm -  vạt cạnh   Tấm 1210x2420x9mm
3 Thạch cao BORAL 12,5mm - chống ẩm vạt cạnh   Tấm 1220x2440x12,5mm
4 Thạch cao BORAL 15mm - chống ẩm vạt cạnh   Tấm 1220x2440x15mm
5 Thạch cao BORAL 12,5mm - chống cháy vạt cạnh   Tấm 1220x2440x12,5mm
6 Thạch cao BORAL 15mm - chống cháy vạt cạnh   Tấm 1220x2440x15mm
7 Thạch cao BORAL 12,5mm - cách âm vạt cạnh   Tấm 1200x2400x12.5mm
8 Thạch cao BORAL 15mm - cách âm vạt cạnh   Tấm 1200x2400x15mm
9 Thạch cao BORAL 12.5mm - tiêu âm vạt cạnh   Tấm 1200x2400x12.5mm
III TẤM THẠCH CAO KỸ TRANG TRÍ      
1 Thạch cao BORAL MINI - LỤA TRẮNG   Tấm 605x1210x8mm
2 Thạch cao BORAL MINI - IN HOA VĂN   Tấm 605x1210x8mm
3 Thạch cao BORAL MINI - IN HOA VĂN CHÌM   Tấm 605x1210x8mm
4 Thạch cao BORAL MINI - IN HOA VĂN NỔI   Tấm 605x1210x8mm
5 Thạch cao BORAL - PVC   Tấm 605x1210x8mm
6 Thạch cao BORAL  - D20   Tấm 605x1210x9mm
7 Thạch cao BORAL  - LỤA TRẮNG 9mm   Tấm 605x1210x9mm
8 Thạch cao BORAL  - IN HOA VĂN 9mm   Tấm 605x1210x9mm
9 Thạch cao BORAL  - IN HOA VĂN CHÌM 9mm   Tấm 605x1210x9mm
10 Thạch cao BORAL  - IN HOA VĂN NỔI   Tấm 605x1210x9mm
11 Thạch cao BORAL - PVC   Tấm 1210x2420x9mm