HOTLINE: 

0903 110 999

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang online : 95
Thống kê tuần : 558
Thống kê tháng : 2073
Tổng : 142419

BÁO GIÁ TẤM TRẦN THẢ LÊ TÚ

BÁO GIÁ TRẦN THẢ LÊ TÚ
STT TÊN HÀNG ĐƠN GIÁ ( BAO GỒM VAT ) ĐVT QUY CÁCH
I TẤM DURALEX MINI 3.5 MM 500.000    
1
Tấm Duralex 3.5mm trắng
  Tấm
605x1210x3.5mm
2
Tấm Duralex 3.5mm in hoa văn
  Tấm
605x1210x3.5mm
3
Tấm Duralex phủ PVC
  Tấm 605x1210x3.5mm
II
TẤM THẠCH CAO GYPROC MINI 9 LY
     
1
Thạch cao Gyproc 9mm trắng
  Tấm 605x1210x9mm
2
Thạch cao Gyproc 9mm in hoa văn
  Tấm 605x1210x9mm
3
Thạch cao Gyproc 9mm phủ PVC
  Tấm 605x1210x9mm
III
TẤM THẠCH CAO BORAL MINI 8 LY
     
1
Thạch cao Boral 8mm trắng
  Tấm 605x1210x8mm
2 Thạch cao Boral 8mm in hoa văn   Tấm 605x1210x8mm
3 Thạch cao Boral 8mm phủ PVC   Tấm 605x1210x8mm
IV
TẤM TRẦN NHỰA ( 600x1200 )
     
1
Tấm nhựa trắng HM
  Tấm 605x1210x8mm
2 Tấm nhựa hoa văn HM   Tấm 605x1210x8mm
3 Tấm nhựa hoa văn VAC   Tấm 605x1210x8mm

 


Các thông tin khác