HOTLINE: 

0903 110 999

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang online : 113
Thống kê tuần : 558
Thống kê tháng : 2073
Tổng : 142419

BÁO GIÁ TẤM LÓT SÀN

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (BAO GỒM VAT) ĐVT QUY CÁCH
I TẤM DURALEX      
1 Tấm Duralex 4.0 L   Tấm 1220*2440*12mm
2 Tấm Duralex 4.5 L   Tấm 1220*2440*12mm
3 Tấm Duralex 6   Tấm 1220*2440*12mm
4 Tấm Duralex 8   Tấm 1220*2440*12mm
5 Tấm Duralex 9   Tấm 1220*2440*12mm
6 Tấm Duralex 10   Tấm 1220*2440*12mm
7 Tấm Duralex 12   Tấm 1220*2440*12mm
8 Tấm Duralex 16   Tấm 1220*2440*12mm
9 Tấm Duralex 18   Tấm 1220*2440*12mm
10 Tấm Duralex 20   Tấm 1220*2440*12mm
II TẤM CEMBOARD - VIỆT NAM      
1 Tấm Cemboard 12mm   Tấm 1220*2440*12mm
2 Tấm Cemboard 14mm   Tấm 1220*2440*14mm
3 Tấm Cemboard 15mm   Tấm 1220*2440*15mm
4 Tấm Cemboard 16mm   Tấm 1220*2440*16mm
5 Tấm Cemboard 18mm   Tấm 1220*2440*18mm
6 Tấm Cemboard 20mm   Tấm 1220*2440*20mm
7 Tấm Cemboard 25mm   Tấm 1220*2440*25mm
8 Tấm Cemboard 15mm   Tấm 1000*2000*15mm
9 Tấm Cemboard 16mm   Tấm 1000*2000*16mm
10 Tấm Cemboard 18mm   Tấm 1000*2000*18mm

 


Các thông tin khác