HOTLINE: 

0903 110 999

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang online : 27
Thống kê tuần : 556
Thống kê tháng : 2071
Tổng : 142417

BÁO GIÁ BÔNG CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ ( BAO GỒM VAT) ĐVT QUY CÁCH
I SẢN PHẨM BÔNG THUỶ TINH      
1 BTT tỷ trọng 12kg/m3 (không bạc) - Trung Quốc   m2 1200*30000*50mm
2
BTT tỷ trọng 12kg/m3 (có bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*30000*50mm
3
BTT tỷ trọng 16kg/m3 (không bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*15000*50mm
4
BTT tỷ trọng 16kg/m3 (có bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*15000*50mm
5
BTT tỷ trọng 24kg/m3 (không bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*7500*50mm
6
BTT tỷ trọng 24kg/m3 (có bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*7500*25mm
7
BTT tỷ trọng 32kg/m3 (không bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*7500*50mm
8
BTT tỷ trọng 32kg/m3 (không bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*15000*25mm
9
BTT tỷ trọng 32kg/m3 (có bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*7500*50mm
10
BTT tỷ trọng 32kg/m3 (có bạc) - Trung Quốc
  m2
1200*15000*25mm
II SẢN PHẨM BÔNG ROCKWOOL      
1
Bông Rockwool 40kg/m3 (không bạc) - Thái Lan
  m2
600*1200*50mm
2
Bông Rockwool 50kg/m3 (không bạc) - Thái Lan
  m2
600*1200*50mm
3
Bông Rockwool 60kg/m3 (không bạc) - Thái Lan
  m2
600*1200*50mm
4
Bông Rockwool 60kg/m3 (không bạc) - Thái Lan - Cuộn
  m2
600*5000*50mm
5
Bông Rockwool 80kg/m3 (không bạc) - Thái Lan
  m2
600*1200*50mm
6
Bông Rockwool 80kg/m3 (không bạc) - Thái Lan - Cuộn
  m2
600*5000*50mm
7
Bông Rockwool 100kg/m3 (không bạc) - Thái Lan
  m2
600*1200*50mm
8
Bông Rockwool 120kg/m3 (không bạc) - Thái Lan
  m2
600*1200*50mm

 


Các thông tin khác