HOTLINE: 

0903 110 999

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang online : 118
Thống kê tuần : 559
Thống kê tháng : 2074
Tổng : 142420

BÁO GIÁ THI CÔNG TRẦN NỔI (THẢ)

STT

SẢN PHẨM

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

TẤM DURA 3.5 LY KHUNG FINELINE

M2

130.000

2

TẤM DURA 3.5 LY KHUNG KẼM

M2

115.000

3 TẤM DURA 3.5 LY KHUNG LẠNH M2 120.000
4 TẤM DURA 3.5 LY KHUNG SMATLINE M2 145.000
5 TẤM DURA 3.5 LY KHUNG FINELINE M2 145.000
6 TẤM DURA 3.5 PHỦ PVC KHUNG KẼM M2 130.000
7 TẤM DURA 3.5 PH PVC KHUNG LẠNH M2 135.000
8 TẤM DURA 3.5 PH PVC KHUNG SMATLINE M2 160.000
9 TẤM NHỰA KHUNG FINELINE M2 165.000
10 TẤM NHỰA KHUNG KẼM M2 150.000
11 TẤM NHỰA KHUNG LẠNH M2 160.000
12 TẤM NHỰA KHUNG SMATLINE M2 180.000
13 TẤM TC 8 LY KHUNG FINELINE M2 125.000
14 TẤM TC 8 LY KHUNG KẼM M2 110.000
15 TẤM TC 8 LY KHUNG LẠNH M2 115.000
16 TẤM TC 8 LY KHUNG SMATLINE M2 140.000
17 TẤM TC 8 LY PHỦ PVC KHUNG FINELINE M2 140.000
18 TẤM TC 8 LY PHỦ PVC KHUNG KẼM M2 125.000
19 TẤM TC 8 LY PHỦ PVC KHUNG LẠNH M2 130.000
20 TẤM TC 8 LY PHỦ PVC KHUNG SMATLINE M2 165.000
21 TẤM TC 9 LY KHUNG FINELINE M2 130.000
22 TẤM TC 9 LY KHUNG KẼM M2 115.000
23 TẤM TC 9 LY KHUNG LẠNH M2 120.000
24 TẤM TC 9 LY KHUNG SMATLINE M2 145.000
25 TẤM TC 9 LY PHỦ PVC KHUNG FINELINE M2 145.000
26 TẤM TC 9 LY PHỦ PVC KHUNG KẼM M2 130.000
27 TẤM TC 9 LY PHỦ PVC KHUNG LẠNH M2 135.000
28 TẤM TC 9 LY PHỦ PVC KHUNG SMATLINE M2 160.000

Lưu ý: Giá trên chỉ áp dụng từ ngày ............ đến ngày ..................

Liên hệ: 0903 110 999 để có giá tốt nhất.